نشر رئا

برگزارکننده دوره‌های تخصصی ارتقا مجلات علمی و پژوهشی

شروع کنید بیشتر بخوانید

نمایه‌سازی

پایگاه‌های ملی و بین المللی

ارتقا رتبه

نشریات وزارت علوم

مشاوره

اخذ امتیاز نشریات علمی

ویراستاری

اسناد علمی و دانشگاهی

نشر رئا را بهتر بشناسید!

رئا یک مجموعه نشر بین‌المللی است که در حوزه‌های تخصصی و علمی فعالیت می‌کند. ناشرین و مولفین عزیز می‌توانند برای همکاری در آماده‌سازی و چاپ آثار خود با ما در ارتباط باشند.

دریافت کاتالوگ

فهرست مجلات منتخبهمه موارد

International Journal of Research in Industrial Engineering

Acceptance Rate: 39%

Accept Date (Days): 65

Number of Reviewers: 632

Journal of Applied Research on Industrial Engineering

Acceptance Rate: 32%

Accept Date (Days): 83

Number of Reviewers: 933

Journal of Fuzzy Extension and Applications

Acceptance Rate: 27%

Accept Date (Days): 27

Number of Reviewers: 187

Journal of Decisions and Operations Research

Acceptance Rate: 29%

Accept Date (Days): 119

Number of Reviewers: 595

فراخوان مقاله؛ شماره‌های ویژه

تفاهم‌نامه ویراستاری مجلات

ویژه ناشران

رئا یک مجموعه نشر بین‌المللی است که در حوزه‌های تخصصی و علمی فعالیت می‌کند. ناشرین و مولفین عزیز می‌توانند برای سفارش ویراستاری تخصصی و آماده‌سازی مقالات خود با ما در ارتباط باشند.

ارتباط با ما